Home  Inhoud  Vorige  Volgende
     
 

Organisatie van huisstijlprojecten

 

Bij huisstijlprojecten zijn grofweg twee soorten activiteiten te onderscheiden: het maken van een ontwerp en de implementatie daarvan in de organisatie. Hoewel het twee duidelijk gescheiden activiteiten zijn, kunnen ze zeer wel gelijktijdig plaatsvinden. Dit bevordert de snelheid waarmee een huisstijlproject kan plaatsvinden en dus ook weer voorbij is; iets wat zeker bij fusies of bij opsplitsing van een organisatie van belang kan zijn.

In dit hoofdstuk wordt een plan van aanpak gegeven om ontwerp en implementatie optimaal op elkaar af te stemmen. De verschillende onderdelen van zowel ontwerp als implementatie worden hierin uiteengezet in te onderscheiden fasen.

Vooraf moet worden opgemerkt dat niet alle fasen even lang duren en ook niet allemaal even intensief zijn. Het aanvragen van offertes is een minder langdurige bezigheid dan het samenstellen van een lijst van potentiële huisstijldragers, hetgeen op zijn beurt weer minder intensief is dan het creatieve proces dat aan de totstandkoming van de huisstijl zelf ten grondslag ligt.

 
 

 
43