Home  Inhoud  Vorige  Volgende
     
 

Vormgeving van de huisstijl

 

Een geslaagde huisstijl laat zich kenmerken doordat de vertaling van identiteit naar ontwerp goed naar voren komt. Zo’n huisstijl draagt bij aan een versterking van de identiteit en zorgt voor een duidelijk beeld voor alle doelgroepen van de organisatie.

Daarnaast is het zinvol dat een huisstijl een efficiënt gebruik van bijvoorbeeld briefpapier en formulieren met zich meebrengt. Op deze manier kan een huisstijl kostenbesparend werken en bijvoorbeeld administratieve of creatieve werkzaamheden vereenvoudigen.

Om een consistent beeld te kunnen vormen, is het nodig dat bepaalde principes aan het ontwerp ten grondslag liggen en dat de huisstijl is opgebouwd uit een aantal basiselementen. In dit hoofdstuk wordt daar nader op ingegaan. Ten slotte wordt de levensduur van een ontwerp toegelicht.

 
 

 
28