Home  Inhoud  Vorige  Volgende
     
 

Huisstijl in theorie

 

Het willen uitdragen van de identiteit ligt aan de basis van elk huisstijlprogramma. De identiteit van een organisatie is terug te vinden in de naam en handelwijze enerzijds en in visuele aspecten zoals logo’s, kleuren en lettertypen anderzijds. Door deze identiteit onderscheidt een organisatie zichzelf van andere organisaties.

Het publiek leert zo de organisatie kennen; het leert haar te aanvaarden, te begrijpen en te waarderen. De huisstijl zorgt voor een consistent beeld naar alle doelgroepen en garandeert als het ware kwaliteitsnormen. Zo draagt hij bij aan de loyaliteit van het publiek.

Intern kapselt de huisstijl de collectieve gevoelens en het gevoel erbij te horen in en maakt beide zichtbaar. Maar ook in breder opzicht kan een huisstijl een interne functie hebben. Een gevoel van trots op de eigen organisatie en de huisstijl van de organisatie lopen in elkaar over en versterken elkaar.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de drie verschillende soorten huisstijlen voor wat betreft de vertaling van de identiteit naar een huisstijl en op de mate waarin huisstijl ook daadwerkelijk de identiteit vertolkt.

 
 

 
20