Home  Inhoud  Vorige  Volgende
     
 

Imago, huisstijl, identiteit

 

Over het begrip huisstijl bestaat nogal wat verwarring. De opvattingen over de juiste interpretatie van dit begrip variëren vrij sterk en dat leidt al snel tot onbegrip. Zo zijn er mensen die menen dat er sprake is van een huisstijl zodra het briefpapier van een organisatie al jaren in een bepaalde kleur en een willekeurig lettertype gedrukt is; aan de andere kant heeft de opvatting post gevat dat huisstijl moet worden gelezen als ‘de stijl van het huis’, waarmee dan de gehele manier van communiceren van een organisatie naar binnen en naar buiten toe wordt aangeduid.

Tussen de hierboven aangehaalde opvattingen bestaat een breed spectrum van meningen over wat huisstijl wel en niet is. Nu is het ook niet zo eenvoudig om het begrip huisstijl kernachtig en nauwkeurig te omschrijven. Vandaar dat er in het navolgende wel een uitleg is te vinden over wat huisstijl is, maar dat er geen exacte definitie van het begrip huisstijl gegeven wordt.

In dit hoofdstuk wordt huisstijl als verschijnsel in een breder kader gezet en vervolgens begrensd, zodat het duidelijk is waar het over gaat wanneer in dit boekje over huisstijl gesproken wordt.

 
 

 
15