Home  Inhoud
     
 

Een boekje over huisstijl

 

Hans Stol

Copyright © 2005. Alle rechten voorbehouden.

Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden op het auteursrecht niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd door derden verschuldigde vergoedingen van kopiëren, bedoeld in artikel 17 lid 2 Auteurswet 1912 en het Koninklijk Besluit van 20 juni 1974 (Staatsblad 351) ex artikel 16b Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden.

Eerste druk 1995
Tweede, herziene druk 2005

ISBN-10 90-74902-12-X
ISBN-13 978-90-74902-12-0