Home
     

 

Een lezing over huisstijl

 

Inleiding

Huisstijl is de visuele presentatie van een organisatie. Met behulp van een aantal basiselementen wordt een consistent beeld neergezet dat de identiteit van de organisatie weergeeft. Zodra de identiteit van de organisatie zelf ook bij de discussie betrokken wordt, spreken we over bedrijfsstijl, waar de huisstijl onderdeel van is. In de praktijk worden de termen huisstijl en bedrijfsstijl onbekommerd door elkaar gebruikt. Een huisstijl is iets anders dan een merk: huisstijl heeft betrekking op de organisatie zelf; merken hebben betrekking op de producten van de organisatie. Het feit dat huisstijlen en merken zich soms bedienen van dezelfde basiselementen, maakt dat zij nog wel eens met elkaar verward worden.

Basiselementen

Een huisstijl bestaat uit verschillende elementen: het logo (een woordmerk of een beeldmerk, of een combinatie van beide), kleur, de typografie en eventueel nog een aanvullende vormentaal. Het logo is het belangrijkste element om de identiteit van de organisatie tot uitdrukking te brengen. Het consistente gebruik van een beperkte hoeveelheid kleuren draagt bij aan een grotere herkenbaarheid van de organisatie. Het consistente gebruik van een beperkt aantal lettertypen heeft niet diezelfde sterke werking, maar draagt wel bij aan een grotere eenduidigheid van de organisatie. Sommige huisstijlen maken ook nog gebruik van een zogenaamd vijfde basiselement, ook wel aangeduid als de vormentaal.

Identiteitsstructuren

Er bestaan drie identiteitsstructuren die een organisatie kan aannemen. Bij een monolithische identiteit heeft de hele organisatie één identiteit. Bij een afzender-identiteit (endorsed identity) hebben de verschillende organisatieonderdelen een eigen identiteit, die op een bepaalde manier met elkaar samenhangen. Bij een merken-identiteit (branded identity) hebben alle onderdelen van de organisatie een eigen identiteit, die op geen enkele manier naar elkaar verwijzen.

Ontwerp

Een huisstijl kan worden ontworpen door een zelfstandige ontwerper, door een ontwerpbureau of door een reclamebureau. Sommige zelfstandige ontwerpers maken hele sterke ontwerpen. De uitwerking van complexe huisstijlen kan beter worden overgelaten aan een groter team. Ontwerpbureaus hebben meerdere ontwerpers in dienst en zijn daarom beter in staat grote opdrachten aan te nemen. Sommige bureaus zijn zelfs gespecialiseerd in het ontwerpen van huisstijlen. Reclamebureaus hebben meer ervaring met merken dan met huisstijlen. Effect op de korte termijn is voor hen belangrijker dan het waarborgen van de identiteit op de lange termijn. Als een huisstijl als een merk behandeld wordt, is deze over het algemeen geen lang leven beschoren.

Levensduur

De levensduur van een huisstijl is vooral afhankelijk van het onderhoud en de juiste naleving van de richtlijnen in het huisstijlhandboek. De ouderdom van de huisstijl is veel minder van belang.

Klik hier om de presentatie te downloaden.

Hanzehogeschool Groningen
Instituut voor Communicatie en Media
Congres ‘De zeven zonden in de communicatie’
24 september 2004

Hanzehogeschool Groningen
Hanze Service
Opleiding NIMA Interne en Concerncommunicatie B
17 maart 2005

Wolters-Noordhoff
Huisstijlintroductie voor medewerkers
29 en 30 mei 2006

Wolters-Noordhoff
Huisstijlintroductie voor leveranciers
15 juni 2006